i Solemdalsgjerdet, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 3, Solheimdalsgjerdet

Også kalt Gjerdet