på Tøndergård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 28, Tøndergård

Gammel uttale: Tynnjergaren (med skriftlig belegg fra 1700-tallet)