på Bøen, Skalle, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Matrikkel
Opprinnelig husmannsplass(er), senere flere bruk under gnr. 71

Skrivemåter
Skallbøen (vedtatt av kartverket 12.6.1992)
Skallebøen (avslått av kartverket 12.6.1992)