i Der ned, Solemdalen, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 2, Solheimdalen, bnr. 3, Solheimdalen. Skyld: 3 mark 56 øre