på Neset, Sotåa, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Under gnr. 92, Sotåen