i Der bort, Solemdalen, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 84, Soleimdal, lnr. 171, Soleimdal. Skyld: 1 våg 18 merker (gammel), 2 daler 2 ort 6 skilling (ny). https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093682
1950: gnr. 2, Solheimdalen, bnr. 1, Solheimdalen. Skyld: 5 mark 21 øre