i Einen, Øverland, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 27, Øverland, bnr. 3, Einen. Skyld: 3 mark 37 øre