i Skjevika, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Skevik. Skyld: 1 mark 70 øre

Skrivemåter
Skjevik (godkjent av kartverket 1970, anbefalt form)
Skjevika (godkjent av kartverket)