på bnr. 1, Øverland, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1796: halve gården
1950: gnr. 27, Øverland, bnr. 1, Øverland. Skyld: 2 mark 40 øre