i Oppigarden, Røvik, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964 i Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 14, Røvik, bnr. 6, Røvik. Skyld: 8 mark 48 øre