i Skjersåa, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Mnr. 26
1890: gnr. 45, Skjersaa
1950: gnr. 45, Skjerså

Også kalt Øygarden