i Nedigarden, Røvik, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 14, bnr. 1

Kalt Nedre Røvik i 1762. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650638 (fol. 157 b)