i Røbekk kirke, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (s.d.)

Formelt Bolsøy kirke