på Tønderhaugan, Reknes, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1915: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under lnr. 9 BCE (bnr. 2)

Plassen lå like nedenfor der Molde stadion senere ble bygd, langs Margareta Dahls gate
Den fikk navn etter husmann Petter Mattias Tønder (s.d.)
Se også Haugan