på Kringsjå, Reknes, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 2, utskilt 21.4.1908
1950: gnr. 24, Reknes, bnr. 16, Kringsjå. Skyld: 30 øre