i Borvik, Røvik, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig to umatrikulerte plasser, utskilt 1834 fra bnr. 6 og 1845 fra bnr. 1
1890: gnr. 14, Røvik, bnr. 3, Bordvik. Skyld: 1 ort 4 skilling (gammel), 1 mark 27 øre (ny). https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011?page=93