i Røbekkgjerdet, Røbekk, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964 i Molde kommune

Under gnr. 36