i Roaldsetlia, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Matrikkel
1669: Dyrryg. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610641
1701: Dyrrøg, eller Roelsetlie. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307161014
1736: mnr. 39, Dyvig eller Roelsetlie
1950: gnr. 58, Roaldsetlien. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=58

Kalt Dyrlia i 1657 og Dyrryggen i 1669. https://www.digitalarkivet.no/rk20080917610190https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610641
I nærområdet også kalt Lia