på Furuli, Reknes, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1952: Molde kommune

Matrikkel
21.10.1904 utskilt fra bnr. 2
Gnr. 24, bnr. 10, senere bnr. 477
Våningshuset utskilt 21.3.1979 som bnr. 478

Se også Holbakken 6 i Molde