på Fjellsæter, Reknes, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Senere i Molde kommune

Matrikkel
1917 utskilt fra gnr. 24, bnr. 70, som bnr. 90