på Nedre Bøen, Nes, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 66, Nes, bnr. 4, Bøen nedre. Skyld: 83 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50.cgi?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=66