på Janplassen, Nedre Brokstad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 10
Nedlagt i 1870-årene
Senere hyttetomt