i Bjerteli, Reknes, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1916: Molde by

Matrikkel
Ft. 1900: gnr. 24, bnr. 5, Bierteli

Villaen og tomten ble oppkalt etter Bjertelibakken i Molde (s.d.)