på lnr. 93, Oppdøl, Bolsøy

Sivil tilhørighet
(Fra 1.1.1964: Molde kommune)

Matrikkel
1840: mnr. 41, Opdal (Opdøla), lnr. 93, Opdal. Skyld: 2 våger (gammel), 2 daler 2 ort 12 skilling (ny). https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093681
Sammenslått med det andre bruket før 1890