i Nerlia, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Matrikkel
Mt. 1762: mnr. 56, Bøydelien. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041022
Mt. 1763: mnr. 56, Neder Lien. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041391
1950: gnr. 74, Lien nedre med Langelien

Også kalt Bygdalia og Lia