i Osen, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Fjord/bygd/vann
Se også Osen jernverk under Øyra