i Nordhaugan, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Matrikkel
1950: gnr. 86, Nordhaugen

Tidligere kalt Innerhaugan