på Haugen, Nerlia, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 74, bnr. 1 (Bygdalia)
Plassen lå sør for hovedbruket, nedenfor veien i bytte med Brattset, og ble nedlagt omkr. 1940-årene (Bolsøyboka 3-1, s. 521. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081508274?page=532)