på Solberg, Moldegård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1952: Molde bykommune

Ved Fagerlia