på Reknes, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (mesteparten av bebyggelsen lå allerede i byen)

Matrikkel
Gnr. 24