på bnr. 1, Mork, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Gnr. 50