på Sveumplassen, Moldegård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1952: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass i Moldelia, festet 1858, nedlagt 1937. Hustomten utskilt 19.6.1939 fra bnr. 1
1950: gnr. 25, Moldegård, bnr. 86, Sveumplassen. Skyld: 5 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=25
Senere gnr. 25, bnr. 917. Adresse: Thiisløypa 5. https://seeiendom.kartverket.no/eiendom/1506/25/917/0/0

Plassen fikk navn etter rydningsmann Ole Sveum (s.d.)
Også kalt Gjendemsplassen etter husmann fra 1882
Huset stod fremdeles i modernisert form i 2002