i Moldelia, Moldegård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1952 og 64: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulerte plasser under gnr. 25, bnr. 1 (også vest for elva)

Moldelia ble også brukt som adresse andre steder