i Murlia, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Mt. 1762: mnr. 94, Murlien, øde. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041025
Opprinnelig selvstendig matrikkelgård, senere lagt under Stranda