på Bøen, Nerlia, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 74, utskilt 1867
1950: gnr. 74, Lien nedre med Langelien, bnr. 2, Liabøen. Skyld: 59 øre

Også kalt Reinå