på Bøen, Skalle, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
I Kleive sogn i Bolsøy prestegjeld

Opprinnelig husmannsplass(er), senere flere bruk under gnr. 71