på bnr. 245, Moldegård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1952: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass under senere gnr. 25

Kalt Tolaasplassen etter plassbruker 1893–1922
Senere Boråsvegen 20