på Nordmørsparten, Moldegård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Bruk på 2 våger (sannsynligvis nord for hovedbruket) som hadde navn etter de gamle odelseierne på Nordmøre
Senere sammenslått med hovedbruket