på Thiisplassen, Moldegård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1952: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig to umatrikulerte plasser i Moldelia, festet sammen i 1880
1.6.1946 utskilt fra gnr. 25, bnr. 1
Senere adresse: Fagerlivegen 47

Plassen fikk navn etter husmann Hans Thiis Møller (s.d.)
Huset ble revet i 2015