på Moldeneset, Moldegård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1742: se under Molde

Matrikkel
Opprinnelig eget bruk, senere sammenslått med hovedbruket