på bnr. 1, Moldegård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (s.d.), men hørte allerede delvis til byen

Geistlig tilhørighet
Veøy prestegjeld, Bolsøy sogn
Fra reskript av 18.11.1740: Bolsøy hovedsogn

Matrikkel
1840: mnr. 5, Moldegaard, lnr. 5, Moldegaard. Skyld: 2 daler 2 ort 12 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093680
1890: gnr. 25, Moldegaard, bnr. 1, Moldegaard. Skyld: 21 mark 1 øre. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011?page=94