i Nedigarden, Røvik, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964 i Molde kommune

Gnr. 14, bnr. 1