på Askehaug, Moldegård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Senere i Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 25, bnr. 23