på Nordskog, Reknes, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (Nordskogvegen 2)

Matrikkel
Gnr. 24, bnr. 1 074