i Ura, Mjelve, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under senere gnr. 46