i Fagerlia, Moldegård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1952: fullstendig innlemmet i Molde bykommune

Område