i Gjerdet, Mjelve, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Plass under gnr. 46