i Strømsø, Bragernes

Sivil tilhørighet
Senere i Drammen kommune

Geistlig tilhørighet
Annekssogn i Lier prestegjeld 1667–1723
Eget prestegjeld fra 1845