i Røbekk kirke, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Formelt Bolsøy kirke