på Mekverpa, Mek, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, skyldsatt 1840
1840: mnr. 2, Meeg, lnr. 6, Meegvorpen. Skyld: 1 ort 9 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093680
1950: gnr. 22, Mek, bnr. 3, Mekvarpen. Skyld: 90 øre