i Hommelvika, Lønset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulerte plasser (under gnr. 39)

Kalt Hommelbukta i 1751, 69 og 87