på Mek, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1724: mnr. 2, Meeg
1950: gnr. 22, Mek