på Kavliplassen, Mek, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 22, bnr. 1 (Kvam)