på Rotvoll, Mek, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1844 utskilt fra Kvam (bnr. 1)
Ft. 1865: lnr. 5 B/C, Kvam. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340398
1890: gnr. 22, Mek, bnr. 2, Rotvold. Skyld: 1 ort 17 skilling (gammel), 2 mark 38 øre (ny). https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011?page=94
1950: gnr. 22, Mek, bnr. 2, Rotvoll. Skyld: 2 mark 29 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50.cgi?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=22