på Kvam, Mek, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 22, Mek, bnr. 1, Kvam. Skyld: 11 mark 92 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50.cgi?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=22

Gårdsdriften ble nedlagt og bruket delt