på Gjerdet, Leirgrovvik, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass
Trolig utskilt som bnr. 17, Høgset. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081508274?page=479