på Indre Lønset (bnr. 11), Lønset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1840: mnr. 20, Lønsæt, lnr. 51, Lønsæt
1890: gnr. 39, Lønset, bnr. 11, Lønset