på Teigen (bnr. 2), Lønset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 39, Lønset, bnr. 2, Teigen. Skyld: 42 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=415&gnr=39

Også kalt Lønsetbøen