på Haugen, Nerlia, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Umatrikulert plass under gnr. 74, bnr. 1 (Bygdelia)
Plassen lå sør for hovedbruket, nedenfor veien i bytte med Brattset, og ble nedlagt omkr. 1940-årene (Bolsøyboka 3-1, s. 521)