på Indre Lønset, Lønset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune