på Kringstadvorpa, Kringstad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt som gnr. 21, bnr. 1

Skrivemåter
Kringstadvorpa (godkjent av kartverket 1976, anbefalt form)
Kringstadvorpen (godkjent av kartverket 1984)