på bnr. 1, Leirgrovvik, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (s.d.)

Matrikkel
Gnr. 31, bnr. 1