på Hammervoll, Leirgrovvik, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1907 utskilt fra bnr. 1
1950: gnr. 31, Lergrovik med Fanbostad, bnr. 9, Hammervoll. Skyld: 27 øre

Kalt Furulund i 1910