i Kortgarden, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 97, Kortgården

Tidligere kalt Kortsetra