i Leirgrovvik, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (s.d.)

Matrikkel
Gnr. 31

Skrivemåter
Leirgrovvik (vedtatt av kartverket 15.4.2005)
Leirgrovvika (avslått av kartverket 15.4.2005)