på Kavliplassen, Leirgrovvik, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 31

Ryddet av Per Persson Kavli
Også kalt Grimshaugen